Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:

Laboratoria w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

 1. Akredytowane Laboratorium Badawcze Akustyki
 2. Akredytowane Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
 3. Akredytowane Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego
 4. Komora bezechowa
 5. Laboratorium Akustyki Cybernetycznej
 6. Laboratorium Elektroakustyki
 7. Laboratorium Hałasów i Wibracji
 8. Laboratorium Informatyki
 9. Laboratorium ISDN i BISDN
 10. Laboratorium Komputerowe z dostępem do Internetu
 11. Laboratorium Otwarte Inżynierii Dźwięku
 12. Laboratorium Pomiarów Mikrofalowych
 13. Laboratorium Procesorów Sygnałowych
 14. Laboratorium Projektowe Układów Elektronicznych
 15. Laboratorium Sieci Komputerowych
 16. Laboratorium Systemów Elektroakustycznych
 17. Laboratorium Systemów i Urządzeń Radiofonicznych i TV
 18. Laboratorium Systemów Telekomunikacji Ruchowej
 19. Laboratorium Techniki Ultradźwiekowej
 20. Laboratorium Transmisji Cyfrowej
 21. Laboratorium Transmisji Danych
 22. Laboratorium Układów Elektronicznych
 23. Laboratorium Urządzeń Nadawczych i Telekomunikacji Ruchomej
 24. Laboratorium Urządzeń Telekomutacyjnych
 25. Labratorium Techniki Laserowej i Światłowodowej
 26. Pracownia Systemów Mikroprocesorowych
 27. Pracownia Transmisji Światłowodowej
 28. Pracownia Układów i Urządzeń Mikrofalowych
 29. Studenckie Laboratorium Techniki Analogowej
 30. Studenckie Laboratorium Komputerowe
 31. Studenckie Laboratorium Techniki Cyfrowej
 32. Studio Nagrań
 33. Studio Odsłuchowe