Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:

Informacje dla kandydatów

W Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki prowadzone są wymienione niżej specjalności. Aby studiować w naszym Instytucie nalezy rozpocząć studia na Wydziale Elektorniki wybierając kierunek Elektronika i Telekomunikacja lub Teleinformatyka.

Studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Subkierunek TELEKOMUNIKACJA Subkierunek ELEKTRONIKA Kierunek: TELEINFORMATYKA

Szczegółowy opis znajdziesz w dziale opis specjalności