Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:

Informacje o Instytucie

Budynek C-5

ul. Janiszewskiego 7/9
50-372 Wrocław
budynek C-5

tel: +48 71 320 25 71
fax: +48 71 320 31 89
e-mail: sekretariat.itta@pwr.wroc.pl