Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:

Biblioteka i Ośrodek Informacji

Instytutu Telekomunikacji,Teleinformatyki i Akustyki

ul. Janiszewskiego 9, bud. C-5
pok. 202 (Biblioteka)
pok. 203 (Ośrodek Informacji)

tel. 71 320 30 21 (Biblioteka)
tel. 71 320 30 23 (Ośrodek Informacji)
e-mail: bi28@pwr.wroc.pl

Kierownik: mgr Małgorzata Raczyńska
e-mail: Malgorzata.Raczynska@pwr.wroc.pl

Pracownicy

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym 2013 r.

Zbiory

Zakres tematyczny zbiorów: telekomunikacja, akustyka, układy elektroniczne, anteny, technika mikrofalowa, elektronika kwantowa, teoria obwodów, teoria sygnałów, technika światłowodowa, technika laserowa, optoelektronika, optotelekomunikacja, fotonika, podstawy metrologii, metrologia elektryczna, elektronika, elektrotechnika, metrologia teoretyczna, przyrządy pomiarowe, systemy pomiarowe, miernictwo magnetyczne, miernictwo precyzyjne, miernictwo wzorcowe, miernictwo wielkichczęstotliwości, aparatura pomiarowa elektroniczna, aparatura pomiarowa medyczna, teleinformatyka, eletronika biomedyczna.

Katalogi komputerowe

Katalogi kartkowe

Udostępnianie

Usługi biblioteczno informacyjne

Biblioteki Politechniki Wrocławskej w sieci

Inne